Politikat mbi kanabisin në Shqipëri

Aksion Plus zhvilloi më 20 shtator 2013 një atelje mbi politikat që lidhen me kanabisin në territorin e Republikës së Shqipërisë. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të Policisë së Shtetit, mjekë ekspertë të fushës së substancave narkotike, përfaqësues të huaj dhe shqiptarë të zhvillimit të politikave mbi drogat si dhe stafi i Aksion Plus.

Më poshtë gjeni një nga prezantimet e bëra gjatë ateljesë.

Workshop kanabisi 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>